AVÍS LEGAL

 

Els textos, els articles, les fotografies i el disseny d'aquest lloc web són propietat intel·lectual de muntanyaviva.cat. Els usuaris de la xarxa que hi accediu, podreu visualitzar, imprimir, consultar i fins i tot descarregar-vos la informació lliurement, però sempre a nivell privat. Es prohibeix doncs, fer comunicacions públiques dels seus continguts, distribuir-los o utilitzar-los amb fins comercials, plagiar-los, dividir-los, modificar-los o cedir-los a tercers. Es desautoritza la reproducció total o parcial, per qualsevol mitjà, de tot el que hi ha comprès a dins de muntanyaviva.cat.

Queda també prohibit establir "frames" o marcs de quasevol tipus per poder veure els continguts d'aquí des de pàgines web o servidors diferents a muntanyaviva.cat. L'accés a aquest web en cap cas suposa la cessió total o parcial dels drets de propietat intel·lectual, ni dóna dret tampoc a reproduir, distribuir o transformar-ne els continguts.

Utilitzar el web i accedir als seus continguts implica haver llegit i acceptat totes les condicions del present avís legal.

 

RESPONSABILITAT

 

Fer muntanya comporta uns riscs, que prenent una sèrie de precaucions, com pot ser una bona planificació des de casa, es poden minimitzar molt, però mai arribarem a risc zero (de fet, el risc zero no el tenim en cap àmbit de la nostra vida). L'informació sobre itineraris que es dóna en aquest web, espero que us sigui una eina útil, però una eina més, una ajuda per a qui vulgui afrontar un itinerari amb una mica més d’informació veient com l'ha viscut una altra persona. Tot i intentar ser el màxim d'objectiu, és impossible que tots valorem igual les dificultats, la duresa física i psicològica, o les condicions variables en què es poden trobar les rutes explicades en èpoques i anys diferents. Per tant, la millor eina es saber els propis límits personals, l'experiència, formar-se, saber veure els perills objectius del moment, controlar els perills subjectius, mirar bé l'evolució meteorològica, a l'hivern i a la primavera mirar bé els diferents butlletins d'allaus que s'editen per saber quan una ruta pot estar en condicions, i també, i molt important, saber girar cua quan toca.

És bo que el qui comenci a caminar per la muntanya en vagi aprenent de mica en mica, en gaudirà més i no tindrà cap escarment fort, això sí, tingueu-ho clar, sempre mana la muntanya, nosaltres en som una part insignificant.

Tenir una bona informació mai no substitueix la formació, l'experiència i el fet de saber interpretar les condicions de la ruta en el moment en que la viureu. El que per un pot ser un joc de nens, per un altre pot ser un calvari. Ningú no serà millor que nosaltres mateixos per ser conscients d'on som i d’allò que podem afrontar o no amb garanties d’èxit. És responsabilitat de cadascú vetllar per la seva seguretat.

Per tant, muntanyaviva.cat no assumeix cap responsabilitat d’accidents o contratemps que puguin succeir a partir d'un itinerari ressenyat aquí, ja que l'última paraula sempre la té la persona que fa l’itinerari, i és ella en primera i última instància qui decideix si val o no val la pena d'afrontar certes rutes i assumir certs riscos.

Utilitzar el web i accedir als seus continguts implica haver llegit i acceptat totes les condicions del present escrit de responsabilitat.

 

Muntanya viva